Ce este ISO?

quality-certification-icons

ISO şi standardizarea

 • ISO = organizaţia internaţională pentru standardizare
 • ISO dezvoltă standarde tehnice voluntare, care adaugă valoare tuturor tipurilor de activităţi.
 • standardele ISO ajută la creşterea nivelului calităţii, siguranţei, fiabilităţii, eficacităţii, compatibilităţii şi comparabilităţii, furnizând aceste beneficii la un cost economic.
 • ISO contribuie la dezvoltarea, producţia şi furnizarea de produse şi servicii cu mai multă eficacitate, siguranţă şi precizie.
 • ISO sprijină dezvoltarea mai uşoară şi mai corectă a comerţului internaţional.
 • standardele ISO protejează consumatorii şi utilizatorii, în general, ai produselor şi serviciilor şi le simplifică existenţa.
 • ISO dezvoltă standarde în scopul de a stabili clar cerinţele de piaţă liberă. standardele ISO reprezintă consensul internaţional în privinţa tehnologiilor implicate.

Ce inseamna numele “ISO”?

Organizaţia internaţională pentru standardizare – ISO – are diverse abrevieri în limbi diferite:

 • IOS – International organization for standardization – în engleză,
 • OIN – Organisation internationale de normalisation – în franceză.

Din acest motiv s-a hotărît să fie utilizat un cuvânt derivat din grecescul “ISOs”, care se traduce prin “egal”.

De aceea, în orice ţară şi în orice limbă din lume, forma scurtă a numelui organizaţiei internaţionale de standardizare este întotdeauna “ISO”.

Viziunea ISO

ISO este chemat să stabilească un fundament solid pentru schimbul de bunuri şi servicii, înglobând în ele toate elementele cheie impuse de piaţă şi de mediul social:

 • aplicabilitate practică,
 • raţionalitate,
 • protecţia mediului pentru dezvoltarea sustenabilă,
 • protecţia socială şi a sănătăţii,
 • oportunităţi egale pentru pătrunderea în comerţul mondial.

ISO se află în postura unică de sprijinitor şi element de echilibru al comerţului internaţional. poziţia sa derivă din realizările sale de cea mai bună calitate şi din reprezentarea echilibrată a intereselor tuturor membrilor săi, organizaţii naţionale de standardizare din peste 240 de ţări, în majoritate cele cu economii în dezvoltare sau altele aflate în tranziţie. 

concepte – cheie

valoare = înţelegerea, îndeplinirea şi eventual anticiparea cerinţelor pieţei

parteneriat = asigurarea participării maxime şi colaborarea cu toate părţile relevante, pe durata diverselor etape de activitate, în sistemul ISO

optimizare = îmbunătăţirea continuă a proceselor principale de afaceri alee organizaţiei, prin protejarea şi utilizarea eficace a resurselor impuse de neecesarul de standardizare al secolului xxi, în care sunt utilizate substanţial noile tehnologii de informatică şi telecomunicare

Strategii majore pentru perioada 2004-2023

 • creşterea relevanţei standardelor ISO pe piaţă
 • întărirea influenţei internaţionale a ISO şi recunoaşterea instituţională
 • promovarea sistemului ISO şi a standardelor sale în toate domeniile de activitate
 • optimizarea utilizării resurselor şi
 • sprijinirea organismelor naţionale de standardizare din ţările în curs de dezvoltare

Principii strategice si direcții de acțiune:

 • înţelegerea mai bună a nevoilor pieţii şi îmbunătăţirea participării întreprinderilor
 • reprezentarea mai efectivă a consumatorilor şi a forţelor sociale
 • întărirea managementului programelor tehnice
 • adoptarea standardelor internaţionale şi a ghidurilor ca fundament al recunoaşterii instituţionale
 • furnizarea valorii adăugate unice pentru alegătorii şi partenerii ISO
 • dezvoltarea armonizării standardizării internaţionale şi a sistemului de evaluare a conformităţii
 • îmbunătăţirea procesului de devenire a liderilor industriali
 • îmbunătăţirea furnizării de comunicaţii şi informaţii
 • întărirea angajamentului membrilor ISO = ISO le va cere tuturor membrilor săi şi altor entităţi relevante care să-şi întărească angajamentul de a utiliza sistemul ISO, adoptând standardele ISO şi promovând utilizarea acestora în lumea întreagă.
 • acoperirea nevoilor pieţii şi finanţarea activităţilor în conformitate cu acestea
 • focalizarea pe priorităţi şi managementul strict al costurilor
 • exploatarea integrală a potenţialului tehnologiei comunicaţiilor şi a informaţiilor (tci)
 • protejarea imaginii ISO, a integrităţii şi a proprietăţii intelectuale
 • extinderea infrastructurilor de standardizare
 • creşterea participării prin tehnologia comunicaţiilor şi a informaţiilor (tci)
 • programe de asistenţă tehnică pentru ţările în curs de dezvoltare

Beneficiile aduse de ISO societatii

 • pentru mediul de afaceri – creşte competitivitatea organizaţiilor pe mai multe pieţe din lume
 • pentru clienţi – compatibilitatea internaţională a tehnologiei produselor şi serviciilor realizate pe baza standardelor ISO
 • pentru guverne – standardele ISO furnizează bazele tehnice pentru evaluările realizate în domeniul sănătăţii, al securităţii muncii şi al mediului
 • pentru comerţ – standardele ISO dezvoltă pe pieţele internaţionale “câmpul operaţional” al concurenţei, eliminând treptat barierele comerciale
 • pentru ţările în curs de dezvoltare – ISO realizează consensul internaţional în domeniul tehnologiei know-how. prin definirea cerinţelor pieţii se crează pentru ţările în curs de dezvoltare bazele modului corect utilizare a resurselor greu disponibile şi se evită risipa acestora
 • pentru consumatori – ISO asigură calitatea, securitatea ocupaţională şi protecţia mediului
 • pentru fiecare – ISO poate contribui la îmbunătăţirea transportului, funcţionării industriei auto şi a maşinilor unelte
 • pentru întreaga planetă – aplicareaa cerinţelor ISO contribuie la păstrarea mediului, prin controlul şi monitorizarea permanentă a calităţii aerului, apei, emisiilor de gaze şi radiaţiilor

Ce este evaluarea conformității?

 1. este verificarea modului în care materialele, serviciile, sistemele sau personalul respectă cerinţele standardelor relevante
 2. este o componentă esenţială a economiei mondiale
 3. este creatoarea consensului internaţional pe care se fundamentează codurile de bună practică
 4. este o modalitate de a elimina barierele comerciale dintre statele lumii
 5. ISO este un brand sub care îşi desfăşoară activitatea organisme de standardizare internaţionale, regionale şi naţionale, pe domenii specifice, suplimentar faţă de activităţile principale ale acestora
 6. ISO a emis până în prezent peste 100.000 de standarde tehnice şi reglementări, cuprinzând cerinţe specifice diverselor ţări sau regiuni

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *